Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.08.2017 21:14 - За Силната информация, подредеността и непознаваемостта на Реалността
Автор: missana Категория: Лични дневници   
Прочетен: 9654 Коментари: 41 Гласове:
-3

Последна промяна: 17.08.2017 22:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

        Веднъж хитроумният бог Хермес откраднал кравите на Феб Аполон. Но Сребролъкият научил за дръзкото деяние и вече бил по петите на крадеца. Стреснал се Хермес, защото гневът на Аполон е пословичен. За щастие му хрумнала спасителна идея. Той вкарал кравите в една пещера, но на заден ход. Така минаващият покрай пещерата Стрелометец видял следите на добичетата, водещи навън от пещерата толкова ясно, че и за миг не се усъмнил, че те са още в нея. В древногръцкия мит е заключена дълбоката идея за това, което ние наричаме Силна информация. Информация, чийто вектор сочи навън от пещерата, а самата тя е разположена изцяло в нея. Този феномен напомня много на въведената от Кант терминология: "неща в себе си". Съществуват ли, обаче, примери на Силна информация, ще запитат някои любознателни читатели. Ще се опитаме да им разясним как може да се стигне до примери на такава.
        Всеки, който има гимназиално образование е запознат
с числото √2    . То е първото ирационално число, с което са се сблъскали хората. Преди да узнаят за съществуването му, те наивно са вярвали, че числата могат да бъдат единствено рационални. Рационални /или дробни числа/ са наричани отношенията на целите числа. Самите цели числа са рационални със знаменател 1. Питагорейците развили до голяма дълбочина познанието си за рационалните числа и вярвали, че те са достатъчни за обясняване на световната хармония. В частност те достигнали до дълбоко проникновение в музиката, полагайки и музикалната хармония върху рационалните числа. Днес, обаче, ние знаем, че музикалната хармония се базира на т.нар. естествени логаритми /логаритми при основа числото е, приблизително равно на 2.7182818..., с безбройно много знаци след десетичната точка/, които всъщност са винаги ирационални /дори трансцендентни числа/.

        Всяко рационално число се задава или с краен брой знаци след десетичната точка, или с безбройно много знаци, но в последния случай записът винаги съдържа периодично повтаряща се група от цифри. Например:

6 = 6/1 = 6.0; 1/4 = 0.25; 19/39 = 0.(487179) .

В дробта
19/39 цифрите 487179 се повтарят до безкрай и по тази причина се поставят в скоби. Сумата от двете половини на периода: 487 + 179, е знаменитото число на Звяра от Апокалипсиса - 666!
         При ирационалните числа записът винаги съдържа безбройно много знаци след десетичната точка, но в него не може да има периодично повтаряща се до безкрай група от цифри.  Например:
                 

√2     = 1,414213562...

Легендата разказва, че откривателят на факта, че 
√2    е ирационално число, бил член на питагорейското братство. Наивникът толкова се зарадвал на своето откритие, че побързал да се похвали с него пред братството и това му коствало живота. Бил удавен, за да се потули тайната. Школата не пожелала крахът на нейните идеологеми, на който сложил началото именно той, да стане публична тайна. Днес ние знаем, че рационалните числа са една нищожна част от всички числа, сърцевина на които са ирационалните числа. Хармонията, по неизбежност, следва да се основава именно на последните.

          Отношението на периметъра на всеки квадрат към дължината на неговия диагонал е ирационалното число 2 √2  . Този факт не е случаен, а изразява нетривиалното свойство, че квадратът може да се разглежда като окръжност спрямо друг вид разстяние /разстоянието Манхатън/, различно от евклидовото разстояние, и по тази причина последното число е всъщност нейното "Пи"! На друго любопитно свойство, свързано с √2 , се натъкнахме ние преди време:

Първите четири цифри на числата:
√2  + 1 и √2 - 1, формират единствените четирицифрени числа, наречени от нас Влюбени:  2414 и 4142. Именувахме ги също числа на Озирис и Изида. Всяко едно от тях е другото записано в обратен ред, но те обладават и удивителното свойство:

1/2414 = 0.0004142...

1/4142 = 0.0002414...

Трицифрените Влюбени числа са: 175 и 571, защото всяко едно от тях е другото записано в обратен ред и защото имаме:

1/175 = 0.00571...

1/571 = 0.00175...

Други Влюбени двойки, освен посочените по-горе, не съществуват, но доказателството на този дълбок факт ни отне около 100 страници!


И след това лирично отклонение, да се завърнем към въпроса за Силната информация. Да кажем, че някой ви e поставил задачата да пресметнете числото:

(
√2 ) ^2.

Това едва ли ще ви затрудни и светкавичният ви отговор ще бъде разбира се 2. Но какво би се случило, ако ви бяха наложили ограничението винаги първо да коренувате, а едва след това да степенувате. Тогава вие щяхте да пресмятате с произволно много знаци след десетичната точка числото
√2 . Но понеже то е ирационално число, пресмятането ви никога нямаше да завърши. На всяка крайна стъпка вашият резултат, повдигнат на квадрат, не би дал числото 2. Тоест вие никога нямаше да може да получите крайния верен отговор, който всъщност е точно 2. Следователно, при така наложеният приоритет за реализиране на операциите коренуване и степенуване, числото (√2 ) ^2 се оказва за вас "нещо в себе си", като абсолютна същност, което можете да познавате единствено чрез приближения, и следователно е характерен пример за Силна информация.

           Разсъждавайки по указания по-горе маниер, никак не е трудно да заключим, че всяка една подреденост, поражда ядра на Силна информация, т.е. информационно недостъпни зони, а още по точно казано - информационно непристъпни зони. По тази причина подредеността е нож с две остриета. От една страна тя ни позволява да създаваме поле на връзки /на релации/ между нещата, но от друга страна поражда цели "територии в себе си" /а не само единични "неща в себе си"/. Бихме могли справедливо да ги наречем - Материци на агностицизъм. И така гносисът, следвайки вектора на една произволно взета подреденост, поражда Материк на агностицизъм /на непознаваемост/. Тези големи пробойни /кухини/ в гносиса го превръщат в нещо като швейцарското сирене.

           Човешкото познание е изцяло подвластно на подредеността. В теоретичните дисциплини - математика, физика и пр., базата на научното изследване е някаква аксиоматика /съвкупност от непротиворечиви постулати/. Именно тези аксиоматики създават вектор на подреденост в съответните дисциплини. А следователно пораждат и упоменатите Материци на агностицизъм.
           Един от гениите на математиката на 19 и 20 век - Давид Хилберт /който изпреварва Айнщайн в откриването на математическия апарат на Общата теория на относителността с около две седмици/, дефинира най-важните 23 проблема в световната математика, някои от които и досега не са решени. Хилберт вярвал във финитната основа на науката. Вярвал, подобно на древногръцките философи, че всичко е изводимо, без пречки, от краен брой първоначала. Очевидно той не е бил наясно с изтъкнатия от нас дълбок феномен за неминуемото съществуване на Материци на агностицизъм в подредените системи. По тази причина възмездието стоварва буквално чук върху бедната му глава. По време на научен конгрес, на който Хилберт заявил, че е съвсем близко до създаването на единна концепция за цялата система на математиката, неговият студент Курт Гьодел поднася двете свои знаменити /днес/ теореми, които са пълно фиаско за мечтите на Хилберт. Гьодел доказва, че:

1. Непротиворечивостта на всяка достатъчно съдържателна логическа теория е неустановима с нейните собствени средства /а се налага да потопим тази теория в по-обща от нея, чрез която да установим непротиворечивостта й/.  (Първа теорема на Гьодел)

2. Ако една достатъчно съдържателна логическа теория е непротиворечива, то тя е винаги непълна. (Втора теорема на Гьодел)

Първата теорема на Гьодел е лесна за разбиране в светлината на изложеното от нас /по-горе/ за Силната информация, и като следствие от нея - съществуването на Материци на агностицизъм във всяка подредена теория. Тези Материци-кухини в теорията са повече от нормалната й логически свързана тъкан. Те са Дупки-пропасти, през които не може да мине червената нишка на логическа изводимост на непротиворечивостта на теорията от собствената й снага. Само когато потопим теорията в нова - по-обширна теория, ние се снабдяваме с необходимата тъкан, през която да прекараме иглата с конеца, който свързва отделните звена на теорията в непротиворечиво единство. Но тук незабавно възниква въпросът за непротиворечивостта на по-широката теория. За нея трябва да изберем друга - още по-широка теория, установяваща, на свой ред, нейната непротиворечивост. Образува се една безкрайна матрьошка от нарастващи, вложени една в друга, теории и тъй като в тази матрьошка няма най-голяма теория /освен да приемем Бог за такава!/, то ние нямаме гаранция за това, че някъде във веригата, по трасето към "Еверест", непротиворечивостта на някоя от тези теории няма да бъде погълната от съответния Материк на агностицизъм, като от гигантска черна дупка!

Втората теорема на Гьодел идва да покаже, че ако една логическа теория е непротиворечива /т.е. в нея нея не съществува твърдение едновременно вярно със своето логическо отрицание/, то тази теория е непълна, т.е. в нея съществува твърдение, чиято вярност /или невярност/ е неизводима със средствата на самата теория. Именно тази теорема на Гьодел е пряко потвърждение на казаното от нас за съществуването на Материците на агностицизъм в теорията. Точно тези Странни твърдения /да ги наречем твърдения на Гьодел/ от втората му теорема изграждат кухините в тъканта на теорията, ако същата е непротиворечива. Ние можем да попълваме тези кухини като редници в казармата, на които е възложена безнадеждната задача да запълват дупки с лопатите си. Запълването се извършва, като всяко Странно твърдение /или неговото логическо отрицание/
присъединим като нова аксиома към изходната аксиоматика на теорията. Така получаваме нова логическа теория, но щом тя е непротиворечива, то в нея /съгласно теоремата на Гьодел/ ще зейнат нови кухини.

Базирайки се на изложеното по-горе, ние формулираме основната си теза:

Реалността е непознаваема на основата на подредеността!

 

Бел. на автора. Достатъчно съдържателна логическа теория ние наричаме всяка логическа теория, чиято аксиоматика съдържа в себе си аксиомите /на Пеано/ на аритметиката.
Гласувай:
4Следващ постинг
Предишен постинг

1. rosiela - Мисана е многофункционален гений!
17.08.2017 21:20
АКСИОМА!
цитирай
2. missana - Благодаря ти, Роси!
17.08.2017 21:34
Трогнат съм. Ще бъде добре, ако от това се пръкне и теорема.
цитирай
3. vedrina - !!!
17.08.2017 22:04
При записа се спазват правила..., 6 = 6/1 = 6.0; /всяко число умножено по нула е равно на нула/..., затова ще запиете числото 6 така - 6,0 - а не 6.0 точката означава знак за умножение...!!!
цитирай
4. missana - Благодаря Ви за този справедлив критичен коментар, Марина!
17.08.2017 22:26
Наистина се колебаех какво да избера като запис - десетичната запетая или десетичната точка. Не зная защо, но ми се струва, че е по-популярно да се говори за десетична точка, макар и от чисто математическа гледна точка това да не е за предпочитане. Формално погледнато сте права, че записът 6.0 е неудачен. По-добре би било например 6.(0), подчертавайки, че нулата е в период. Проблемът е, че и без това есето изобилства на числа, а това никому не се нрави. От друга страна нямах избор, за да онагледя максимално точно мисълта си прибягнах до числата.
цитирай
5. анонимен - Всички българи водят началото си от ...
17.08.2017 23:07
Всички българи водят началото си от мен.
Аз ги създадох, защото съм Бог.
Аз създадох и блог.бг.
Затова денонощно се помпя, коментирам се сам, гласувам си сам - та да седя на първа.
нямам друг смисъл в живота си освен да се гледам на първа и да правя чекии.
Чу
цитирай
6. анонимен - АКСИОМА! Ей тая копучка не мога да ...
17.08.2017 23:08
rosiela написа:
АКСИОМА!

Ей тая копучка не мога да я гледам!
Чу
цитирай
7. missana - И какво Ви е направила, Роси, г-н Чу?
17.08.2017 23:15
Един кавалер не следва да постъпва като Вас.

...А за онези действия с ръцете, които описвате, Вие си знаете най-добре.
Имаше една хипотеза, че една от причините за изчезването на динозаврите била, че след като са им пораснали ръце, са минали към подобни действия. Това ги погубило.
цитирай
8. karamelita - Светът е познаваем в рамките на ч...
17.08.2017 23:43
Светът е познаваем в рамките на човешките възможности.Ние живеем и боравим в него спокойно,без да чувстваме и да се дразним от минималните отклонения,доказани в математиката,които го карат да изглежда безсмислен.В хармонията определяме акордите,изградени по правилата на тази наука като добре звучащи,тъй като ухото ни е свикнало с темперираното пиано и е измързеливено в сравнение с вавилонците,които са пеели на четвъртини тонове нещо,, което трудно бихме доловили сега.Така сме създадени от божествата,да не усещаме малките разлики и да живеем спокойно в един свят със закръглени стойности.Свят на относителността,койте е за нашите сетива.Иначе бихме умрели от какафонии,и от чувство за несигурност и неориентираност в този свят...
цитирай
9. анонимен - чучело
18.08.2017 00:00
Очевидно е, че тоя малоумник има около 20 фалшиви профила и с тях си гласува сам.
Реалните му плюсове са не повече от 5, другото си е наблъскал сам.
Защото това нищожество няма друга радост в живота освен да седи тук, да се помпи сам и като му направят свирка баба яга и редбъс, да се чувства велик.
цитирай
10. missana - Благодаря ти за този хубав коментар, karamelita!
18.08.2017 00:55
Под силна информация аз разбирам онази информация, която е закодирана така, че да не може да бъде декодирана чрез действия и алгоритми, които съдържат в себе си подреденост. Всеки опит за познание на Реалността по традиционните схеми на научното и експериментално дирене се основава на вид подреденост. Това автоматично поражда Материкът на непознаваемото - онова, което тази подреденост пропуска именно, защото е ПОДРЕДЕНОСТ. Това, което съумяваме да добием като познание с нашите методи е хомотопно еквивалентно на тези методи. Това, че то ни е достатъчно, за да ни осигурява уют и сигурност до момента, съвсем не значи, че ще ги осигурява и за в бъдеще. Но едно е сигурно. При такъв подход към познанието преобладаващата част от Реалността ще затвори вратите си за нас.
цитирай
11. missana - Най-тъжното е, че сте прав, cederama!
18.08.2017 01:00
Но нека му остане тази радост. Може би е животоспасяващата му слабост.

П.П. А дали някой от изредените от Вас профили не е 21-ят му профил?
цитирай
12. karamelita - Под силна информация аз разбирам ...
18.08.2017 01:48
missana написа:
Под силна информация аз разбирам онази информация, която е закодирана така, че да не може да бъде декодирана чрез действия и алгоритми, които съдържат в себе си подреденост. Всеки опит за познание на Реалността по традиционните схеми на научното и експериментално дирене се основава на вид подреденост. Това автоматично поражда Материкът на непознаваемото - онова, което тази подреденост пропуска именно, защото е ПОДРЕДЕНОСТ. Това, което съумяваме да добием като познание с нашите методи е хомотопно еквивалентно на тези методи. Това, че то ни е достатъчно, за да ни осигурява уют и сигурност до момента, съвсем не значи, че ще ги осигурява и за в бъдеще. Но едно е сигурно. При такъв подход към познанието преобладаващата част от Реалността ще затвори вратите си за нас.

Моето мнение е,че Светът е създаден от човешко същество за полза на човешките същества с техните особености,извън този център,светът е безсмислен.Създаден и съществуващ така милиони години,той ще продължи да съществува,ще се възпроизвежда и ще бъде вечен.Колкото и усложнени да са знанията ни,излезем ли в сметките си от относителността,която е съобразена със замисъла за полезност и функционалност на Бога творец -човешко същество,губим равновесие и изпадаме в абсурдност. Не можем да знаем какъв е замисълът на Бог, каква е програмата за съществуванието на света законите - Той е пътя, истината и живота
цитирай
13. missana - Ако някой ми е сложил черни очила,
18.08.2017 02:03
като тези на Рей Чарлз /лека му пръст/, и аз съм прекарал голяма част от живота си с тях, заблуден, че ми е добре, какво ми пречи да ги сваля от очите си, белким светлината ме погали по лицето.
цитирай
14. karamelita - Всяко нещо трябва да е до такава с...
18.08.2017 02:11
Всяко нещо трябва да е до такава степен относително,доколкото да бъде функционално във вечността,a колко трябва да бъде солта на манджата е решил само БОГ -създателят на всичко,който мисли много повече и знае от нашите човешки мозъци или всичко е негова тайна,да не може да се развали делото му от никого.
цитирай
15. karamelita - като тези на Рей Чарлз /лека му пр...
18.08.2017 04:42
missana написа:
като тези на Рей Чарлз /лека му пръст/, и аз съм прекарал голяма част от живота си с тях, заблуден, че ми е добре, какво ми пречи да ги сваля от очите си, белким светлината ме погали по лицето.

О,блажена заблуда,че ми е добре зад очилата скрита...колкото повече знае човек,толкова по- нещастен става...
цитирай
16. анонимен - Но нека му остане тази радост. Може ...
18.08.2017 06:46
missana написа:
Но нека му остане тази радост. Може би е животоспасяващата му слабост.

П.П. А дали някой от изредените от Вас профили не е 21-ят му профил?За тоя малоумник тоя блог е смисълът на жалкия му животeц и денонощно кибичи тук.
Сигурна съм, че ще пукне пред компютъра, докато се помпи и си гласува сам.
А най-гадното е, че както в Откровения с профила на ili4e слагаше единици, така и тук използва ника на Илиана, за да си се хвали сам и да си гласува сам.
Напълно лудо и гнусно влечуго.
цитирай
17. 4oskies - Хаха, с два постинга съм на първа, ...
18.08.2017 06:51
Хаха, с два постинга съм на първа, понеже съм божествен!
Чу
И ще стоя вечно на първа!
Да ми ядете оная работа!
цитирай
18. selena3 - Да ми ядете оная работа! Чу
18.08.2017 07:04
Да ми ядете оная работа!
Чу
цитирай
19. 4u4olina - Денят на Чучелото. 7 ч. Изхожда се по ...
18.08.2017 07:09
Денят на Чучелото.
7 ч. Изхожда се по голяма нужда. Винаги го прави в блога.

7,10 .- Идват баба яга йотова и редбъската да му бършат задника. Това се изразява в размяна на свръхидиотски коментари, та да може чрез алгоритъма чучелото да качи акито си на първа.
Това е едничкият му смисъл.

От 7 до 24 се помпи сам, гласува си сам, коментира се сам.
За целта използва 4Oskies favn 56 selena1 elvispresly tomjouns ili4e
Слага на себе си плюсове и минуси на копукова, мисана и полигор.
цитирай
20. cefulestevenn - Самоцелност, пълно безсмислие, ...
18.08.2017 07:18
Самоцелност, пълно безсмислие, некадърност.
цитирай
21. cefulsteven - Това е моя реплика бе, кретен! А от ...
18.08.2017 07:23
Това е моя реплика бе, кретен!
А от Блог .бг са ми направили мръсно и не мога да пускам линкове!
Стивън Крос
цитирай
22. redabys - Невероятна мъжка изповед, която ...
18.08.2017 07:39
Невероятна мъжка изповед, която парализира.
За това ще мълча. :)
А и то какво може да се коментира- ти всичко си написал. :)
Много красиви редове... знаеш, че са много красиви. :
цитирай
23. анонимен - Вчера и снощи цялата армия от мно...
18.08.2017 07:58
Вчера и снощи цялата армия от множествено склеротични полигорални откачалки, тъпоидалоидни канибални кретеноиди и ялови бездетки толкова много го искаха този свой Чу – и го напомпиха до ниското таванче на катадневните си мечти – да се видят на първа страница в Блог.бг, че днес не ми остава нищо друго, освен да им го дам – голям и прелестен.
Сбъдна се мечтата на блоговите идиоти, имате го - Чу! - в цялото Му великолепие.
Получихте си Валери Станков на първа.
В 7, 30 сутринта.
Не е ли време и за някакви други мераци, м?
Станков ще си стои на първа, додето всички вие – блоговите тъпаци и копуци, го вдигат там със своите безумия, и – преди да ви бия шута с обичайното си "Аре у лево!" – искам да ви благодаря за безплатната реклама.
Да ви е сладко утринното кафе! :-))))))))))

Чу

цитирай
24. missana - Благодаря на всички взели участие в коментарното ми поле,
18.08.2017 07:59
по повод есето ми, или изплаквайки болката си по друг един повод...!
Моят съвет е да запазим самообладание. Както гласи една народна мъдрост:

"Кой каквото прави - на себе си го прави!".

П.П. Благодаря и на този коментиращ, който разкри как редица автори в един друг сайт получават единици за творбите си по подъл и характерен за нечий почерк на поведение, начин. Определено научих нещо ново по темата за единиците.
цитирай
25. анонимен - Докога Инвестор ще търпи разни к...
18.08.2017 07:59
Докога Инвестор ще търпи разни кретени да ме имитират????
цитирай
26. анонимен - Илиана сама ми даде паролата от блога си, кретен!
18.08.2017 08:02
missana написа:
по повод есето ми, или изплаквайки болката си по друг един повод...!
Моят съвет е да запазим самообладание. Както гласи една народна мъдрост:

"Кой каквото прави - на себе си го прави!".


Така мога да си се хваля сам.
А в Откровения използвах освен на Илиана и на още една мадама ника и прасках цели 3 единици на един мръсен ангар, Валюша го знае.

П.П. Благодаря и на този коментиращ, който разкри как редица автори в един друг сайт получават единици за творбите си по подъл и характерен за нечий почерк на поведение, начин. Определено научих нещо ново по темата за единиците.

цитирай
27. ill4ee - Моля ви, помпете винаги Валерий...
18.08.2017 08:04
Моля ви, помпете винаги Валерий!
Той е съвършен и когато видя божествения му лик на първа, съм опиянена
цитирай
28. анонимен - Заболяха ме устата да призовавам ...
18.08.2017 08:13
Заболяха ме устата да призовавам модераторите.
Понеже Станков е гениален, бъдещ Нобелов лауреат, осветява като слънце блога, да качват веднага постинга му на първа.
Не да минават часове, докато горкият се мъчи да се помпи.
Ето и сега - вече цели 10 минути нямаме Станков на първа, а това е възмутително.
Толкова ли е трудно да поставяте Станков веднага на първа?
Че това е задължително!!!!
цитирай
29. vedrina - !!!
18.08.2017 09:13
Статията ми харесва, но не ми харесва заформилата се полемика...., - бягам....!!!
Много интересно ми стана за влюбените числа - нещо като, че противоположностите се привличат....!!!
"Първите четири цифри на числата: √2 + 1 и √2 - 1, формират единствените четирицифрени числа, наречени от нас Влюбени: 2414 и 4142. Именувахме ги също числа на Озирис и Изида. Всяко едно от тях е другото записано в обратен ред, но те обладават и удивителното свойство:
1/2414 = 0.0004142...
1/4142 = 0.0002414...
Трицифрените Влюбени числа са: 175 и 571, защото всяко едно от тях е другото записано в обратен ред и защото имаме:
1/175 = 0.00571...
1/571 = 0.00175...
цитирай
30. missana - Благодаря повторно, Марина!
18.08.2017 10:02
Радвам се, че вметката ми за влюбените числа Ви хареса. Години съм попилял за тях. И всичко тръгна от един сън за числото 175 - числото на Бога! Но всичко това вече съм го разказал другаде.
цитирай
31. 4u4eloto - Здравейте, приятели! Казвам се ...
18.08.2017 10:06
Здравейте, приятели!
Казвам се Чучелото, а на галено ми казват Чу.
Винаги съм на първа, защото съм Чучело и веселя блога.
Чу
цитирай
32. poliqor4o - Чучелото дгд
18.08.2017 10:12
Не може да ме стигне.
Аз съм педалът само при теб с единадесет ника - blackocean, ll4ee, 4uidovi6tetto, redabys, cefulsteven, 4u4olina, cefulestevenn, selena3, 4oskies, cederama, 4u4eloto,
И колко по толко още имам!
Плюс двата постинга, които си напомпих.
Хисаря е морската столица на блога!
цитирай
33. emiliana - Но защо Чу още не е на първа? Пом...
18.08.2017 11:48
Но защо Чу още не е на първа?
Помпата му да не се е повредила, та идва с един от клонингите си, наред с

favn56
ili4e
selena1
40skies
poliqor
nedovolen
kiberdanna
elvispresly
tomjouns
xubabka

цитирай
34. 4huddovishteto - Мамицата им на мръсните фейкове! Аз съм Чу
18.08.2017 11:50
омръзна ми по цял ден да седя в блога, да се помпя и да си се коментирам сам.
Обаждайте ми се бе, хора

Звънете ми да си бъбрим.

Ето го и моят GSM № 0897 966 515

Чу
цитирай
35. 4huddovi6teto - Тия полигорални кретеноиди не съм аз!
18.08.2017 11:52
Аз съм Чу
Да ми ядете оная работа.
Аз съм най-великия!

Чу
цитирай
36. redabysss - Ще пропусна силните аплодисменти и ...
18.08.2017 11:54
Ще пропусна силните аплодисменти и нечленоразделни възклицания колко изумителни са белите ти стихове и ще ти задам ребром въпрос: Помисли ли как ще озаглавиш тази серия стихове и колко трябва да се съберат за нова книга?

Празник си ми, Чу! Как да не се оцени високо мъж, който пише като Мъж, а не като евнух или като Христос!
Много прегръдки! :)
цитирай
37. анонимен - Мисана, много чудно, че имаш само 5 ...
18.08.2017 17:19
Мисана, много чудно, че имаш само 5 минуса, Божественият Станков само с 5 клонинга те е посетил, провери обаче дали някой от минусите ти не е от това човекоподобие, което днес на мен е гласувало с минус двойно

13:58 - cefules
11:52 - carulesteven
цитирай
38. missana - С удоволствие бих проверил, blackocean,
18.08.2017 20:38
на не зная как се извършва технически една такава проверка.
цитирай
39. 1997 - Конкретен коментар за ползването на "следователно"
21.08.2017 01:02
"Следователно, при така наложеният приоритет за реализиране на операциите коренуване и степенуване, числото (V2 ) ^2 се оказва за вас "нещо в себе си", като абсолютна същност, което можете да познавате единствено чрез приближения, и следователно е характерен пример за Силна информация."
От познанието ми в логиката съм свикнал преди "следователно" да има някакви предпоставки. В цитирания текст от (V2 ) ^2 не следва "нещо в себе си", а ако следва, то може да следва и "Непознаваемото е познаваемо", "Познаваемото е непознаваемо", "Алах е велик" и всичко каквото си поискаме. По скоро "неточното изчисление на израза (V2 ) ^2 ще наричаме илюстрация за термините "нещо в себе си или Силна информация". (Научното дефиниране следва)
Пак така остава неясно от какво СЛЕДВА, че "(V2 ) ^2 е абсолютна същност, което можете да познавате единствено чрез приближения, и следователно е характерен пример за Силна информация.", след като по определение (метафорично) тя има "вектор, (който) сочи навън от пещерата, а самата тя е разположена изцяло в нея", като образите "силна", "пещера" и "вектор" са поетично, а не научно дефинирани.
Изчиствайки метафорите и отстранявайки "следователно" можем да опростим, че това, което можем да познаем единствено чрез приближение авторът ще нарича "Силна информация".
Ако пък разгледаме само метафорите, съждението ще бъде: "Някои нерешени научни проблеми, подобно кравите на Аполон, са непознаваеми (в пещера) за нас. Следи от тях виждаме, но те не ни изясняват скритото от нас"
И в двата случая "следователно" е само тропа за изразяване на научност
С уважение за положения труд: 1997
цитирай
40. missana - Съжалявам, че чак сега виждам цитирания по-долу Ваш коментар, 1997.
24.08.2017 16:39
1997 написа:
"Следователно, при така наложеният приоритет за реализиране на операциите коренуване и степенуване, числото (V2 ) ^2 се оказва за вас "нещо в себе си", като абсолютна същност, което можете да познавате единствено чрез приближения, и следователно е характерен пример за Силна информация."
От познанието ми в логиката съм свикнал преди "следователно" да има някакви предпоставки. В цитирания текст от (V2 ) ^2 не следва "нещо в себе си", а ако следва, то може да следва и "Непознаваемото е познаваемо", "Познаваемото е непознаваемо", "Алах е велик" и всичко каквото си поискаме. По скоро "неточното изчисление на израза (V2 ) ^2 ще наричаме илюстрация за термините "нещо в себе си или Силна информация". (Научното дефиниране следва)
Пак така остава неясно от какво СЛЕДВА, че "(V2 ) ^2 е абсолютна същност, което можете да познавате единствено чрез приближения, и следователно е характерен пример за Силна информация.", след като по определение (метафорично) тя има "вектор, (който) сочи навън от пещерата, а самата тя е разположена изцяло в нея", като образите "силна", "пещера" и "вектор" са поетично, а не научно дефинирани.
Изчиствайки метафорите и отстранявайки "следователно" можем да опростим, че това, което можем да познаем единствено чрез приближение авторът ще нарича "Силна информация".
Ако пък разгледаме само метафорите, съждението ще бъде: "Някои нерешени научни проблеми, подобно кравите на Аполон, са непознаваеми (в пещера) за нас. Следи от тях виждаме, но те не ни изясняват скритото от нас"
И в двата случая "следователно" е само тропа за изразяване на научност
С уважение за положения труд: 1997


Нека първо Ви поясня какво точно наричам Силна информация. От моето изложение е видно, че:

Силна информация наричам онази информация, която е закодирана така, че да не може да бъде декодирана чрез действия, които съдържат в себе си подреденост.

Примерът с (V2 ) ^2 съм дал единствено за по-голяма нагледност. Вие правилно конкретизирате, че Силната информация по алгоритмичен път е непознаваема в абсолютен смисъл, т.е. ние с подобни средства ще можем да познаваме само нейни приближения. В частност, така работим и с ирационалните числа. Благодаря Ви за интересния коментар!
цитирай
41. 1997 - Благодаря за уточнението.
29.08.2017 11:38
missana написа:

Силна информация наричам онази информация, която е закодирана така, че да не може да бъде декодирана чрез действия, които съдържат в себе си подреденост.

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: missana
Категория: Поезия
Прочетен: 3101687
Постинги: 2193
Коментари: 14637
Гласове: 2837
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31